Re: Wandystan: Flaga


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Michaďż˝,
Saturday, December 4, 2004, 12:55:50 PM, you wrote:

MS> Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
MS> pokombinowaďż˝ :)

MS> BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
MS> Krzy�ka... ;)

W herbach, Towarzyszu, to paleta co najmniej kilku(nastu) barw
wyst�puje, tak�e si� nie ma co jara�.

;)


***
Marcusler

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.