Re: Wandystan: Flaga


Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"

Towarzyszu Marcusler!

Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
pokombinowaďż˝ :)

BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
Krzy�ka... ;)

*****************

Ano w�a�nie!

Je�li tow. Sobczak co� ciekawego wykombinuje to ja z przyjemno�ci�. Tylko
�eby mi by�y z�ty i czerwony bo to kolory kt�re nas ��cz�.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.