Re: Wandystan: Flaga


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Królikotapir [mailto:sami-hypia@...]
Sent: Saturday, December 04, 2004 2:52 PM
To: wandystan@...
Subject: Re: Re[2]: Wandystan: Flaga

Ano właśnie!

Jeśli tow. Sobczak coś ciekawego wykombinuje to ja z przyjemnością.
Tylko
żeby mi były zółty i czerwony bo to kolory które nas łączą.
Towarzysz Sobczak oddał się właśnie pracy twórczej w przedmiocie
wykonania projektów flagi :)... A z Torunia napłynęły przed chwilą
nowe pomysły :D

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@...
gg:3186643
ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.