Re: Wandystan: Flaga


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

Uwa�am, �e jest to znakomita flaga, poeniwa�:

1. Jest �adna
2. Zawiera ��cz�ce Wandejczyk�w barwy ��ty i czerowny
3. Zawiera element azjatycki, poprzez nawi�zanie do dawnej flagi japionii i
estetyki dalekowschodniego socjalizmu, co wa�ne ze wzgl�du na estetyk�, jak�
przyj�li�my przy budowie tego kraju

Dlatego optuj� za ni�. Ale je�li przygotujecie �adniejszy projekt, nie widze
przeszk�d, �eby.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.