Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji


Lord Wander
 

From: "Kr�likotapir"

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

(...)

*****

G�osuj� ZA projektem Uchwa�y Chura�u.

Prosz� o oddanie g�os�w Mirtha, Khanda i Precelika, tak�e o ewentualne
uwagi.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.