Re: Wandystan: Propozycja rezolucji mandragorów


Lord Wander
 

From: "khandkruper"
Dziwi mnie akurat glosowanie sarmackich senatorow - bo dla mnie sprawa
byla oczywista. Zostala zlamana kontytucja.

**************

Mnie g�osowanie sarmackich senator�w nie dziwi, na temat tej izby mia�em
wyrobione zdanie od dawna. Nie b�d� tego zdania tu przytacza�, by�oby to
nierozs�dne w przeddzie� prawdopodobnego nawi�zania stosunk�w. Wojtek "czy
mog� zag�osowa� jeszcze raz" Zieli�ski czy Hagakure "nic nie widz� w tej
ustawie", �eby nie wspomnie� o manekinach do g�osowania w stylu markiza
Jakoba "g�osuj� jak mi reszta poka�e" nie daj� gwarancji sensownego
funckjonowania tej Izby.

Co do Narodu Sarmackiego- ja tworzďż˝ Wandejski.

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.