Re: Flaga


Abraxas <kk_kk_kk@...>
 

Od: MarcusleR <marcusler@tlen.pl>


MS> BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast
MS>mojego i Krzy�ka... ;)
W herbach, Towarzyszu, to paleta co najmniej kilku(nastu) barw
wyst�puje, tak�e si� nie ma co jara�.
W moim sa cale cztery barwy: bialy i niebieski,
do tego standardowy czarny i zolta muszla w reku sw. Jakuba... ;)

Niebieskie wstazeczki - to je to. :D
--
Z powa�aniem,
Prokurator Generalny Ksi�stwa Sarmacji,
Przemys�aw kaw Figiel h. Si�dme Niebo,
odznaczony Orderem Pogodnego S�o�ca

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.