Re: Wandystan: Misja dyplomatyczna w Toruniu


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Saturday, December 4, 2004, you wrote:

k> Pozdrawiam i wypowie sie krotko gdyz nie chce zabierac im czasu
k> 1) co do flagi : oczywiscie musi byc barwa zolto czerwona.
k> Kefas proponowal zebyt byla to flaga sarmacka z 1/10 bialego 8/10
k> czerwonego i 1/10 niebieskiego a na czerwonej plachcie byla zolta
k> gwiazda (to by sie dalo zrobic)

A �yczy� sobie co� jeszcze je�li chodzi o nasze pa�stwo?


***
Marcusler

Cz�owiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wi�cej ni� przyrzek�. - Konfucjusz

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.