Re: Wandystan: test


Robert Janusz Czekański <adrien@...>
 

Witaj Salwador, Toruďż˝, 5 grudnia 2004

5 grudnia 2004, 11:19:37, napisano:

SS> Tak se sprawdzam czy uda�o mi si� do was za�apa�

I ja sprawdzam ;)

--
Pozdrawiam
Robert Janusz Czeka�ski
adrien@tlen.pl :: rca@pf.pl
GG: 933768 :: tlen: adrien

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.