OBYWATELSTWA


Lord Wander
 

Informuję, że na dniach zamierzam nadać pierwsze obywatelstwa Wandystanu. Wszystkich chętnych na nasz czerwony paszporcik proszę o wysyłanie wniosków pod adresem moim, czyli sami-hypia@tlen.pl .

Wnioski powinny mieć długośc co najmniej jednego zdania :)

m.w-k.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.