POWITANIE


Lord Wander
 

Witam serdecznie towarzyszy Esela, Coldstara, Walla i innych nowoprzybyłych. Niech Wanda będzie z wami!

Mandragor Socjogramu
tymczasowy Prezydent Wandystanu
Michaś
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.