Wrocilem


khandkruper <khand@...>
 

z Torunia. Bylo extrafajowsko. Mile bylo spotkanie z RCA chciaz nie
doszlo do obiecanego na liscie Sarmacji zblizenia :)

Wszemie cos i wracam na kompa

Khand

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.