Re: Wandystan: POWITANIE


Damian Winczewski <kpp_1918@...>
 

--- Mandragor Socjogramu <sami-hypia@tlen.pl> wrote:


Witam serdecznie towarzyszy Esela, Coldstara, Walla
i innych nowoprzyby�ych. Niech Wanda b�dzie z wami!

Mandragor Socjogramu
tymczasowy Prezydent Wandystanu
Micha�
_________________________________________________________________


Te� wszystkich witam .

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.