Informacja techniczna


Lord Wander
 

W dniu jutrzejszym wyjeżdżam na kilka dni. Wracam najpóźniej w piątek- do tego czasu wszelkie moje pełnomocnictwa posiada Dekameron Mirthandil. W sprawach pilnych proszę Mandragora Jutrzenki o kontakt telefoniczny, zresztą będę starał się trzymać rękę na pulsie.

Wyrażam nadzieję, że po mym powrocie gotowa będzie już strona internetowa naszej Ojczyzny, a pierwsze traktory wyjadą na pola.

m.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.