Nowi Obywatele Wandystanu


Lord Wander
 

Niniejszym nadaję obywatelstwa wandystańskie:

1. Mariuszowi Glonkowi
2. Tomaszowi Golińskiemu.

Liczba Obywateli urosła zatem do 9. Co cieszy- ale cieszyłoby bardziej, gdyby kolejni Synowie Ludu zgłaszali się do okienek mego biura, solidarnie apelując o wydanie nowego, pachnącego farbą drukarską dokumentu.

Mandragor Socjogramu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.