Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Mandragor Socjogramu [mailto:sami-hypia@tlen.pl]
Sent: Thursday, December 09, 2004 9:46 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Me proletariackie serce wznosi się pod laickie niebiosa na wieść o
utworzeniu Miasta. Niezwłocznie udałem się do Winnicy na krótką
inspekcję-
pragnę tu pochwalić niezwykły porządek i schludność na ulicach
miasta.
Nie wiem, czy odwiedziłeś już miejski Ratusz, w którym dzisiaj
rozpoczęli urzędowanie Komisarze, natomiast w budynku obok, Komitet
Kartografii opracowuje właśnie szczegółową mapę miasta. Kiedy te prace
zostaną zakończone, Rada Ludowa wyda pierwsze ukazy dotyczące nazw
ulic.

Aktyw robotniczo- chłopski miasta aż garnie się do prac, wykonując
1300% normy dziennej, co sprawia, że wszystkie zadania wykonywane są w
terminie bardzo przyspieszonym :D

--
Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.