Prezydent.


Lord Wander
 

Za chwilę prześlę na listę projekt ustawy o urzędzie Prezydenta. W moim przekonaniu szybkie uchwalenie tej ustawy przez tymczasowy Churał jest konieczne, gdyż niezbędna jest ludowo-demokratyczna legitymizacja władzy w naszym państwie.

Proszę członków Churału, jak i wszystkich mieszkańców i Obywateli o uwagi i propozycje do konkretnych zapisów ustawy. W szczególności proszę o opinię naszych drogich legislatorów, tow. tow. Sobczaka i Szczuckiego.

Jeśli uwag nie będzie, poddam ustawę pod głosowanie w Churale. Chciałbym, żeby wybory prezydenckie odbyły się jeszcze przed końcem tego roku. Optymalnym teminem wydaje się 18-24 grudnia.

M.S.
m.w-k.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.