Z cyklu: Wandejska sztuka współczesna


Lord Wander
 

Pod adresem www.takaprawda.info znajdziemy nieustannie aktualizowan galeri autorstwa czoowego fotografika wandejskiego, Marka Michaka, znanego take jako Esel.

Zapraszam do konsumpcji.

Mandragor Socjogramu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.