Re: Wandystan: Re: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta


Lord Wander
 

From: "khandkruper"

1) albo zmieni sie wyraz "dekret�w" na "edykt�w" albo ja >zmienie w
konstutucji akty o randze polskich rozporz�dze� na dekrety. W >sumie
dekrety mi si� bardziej podoba - a jeszcze nie og�osili�my
niepodleg�o�ci wi�c zmiany redakcyjne s� moim zdaniem na >miejscu.
Zmieni�em "dekrety" na "edykty".


2) Konstytucja stanowi ze wybory przeprowadza Towarzysz >Mandragor a
nie jakaďż˝ tam komisja - dlatego - wnosze o zmiene chociaz w >takim
stopniu, �eby tow. socjomandragor by� jej przewodnicz�cym. >Skromno��
nie jest tutaj wskazana towarzyszu.
Zmieni�em zgodnie z wol� Prze�wietnego Mandragora.

3) Zrobi�em ju� sporo ze strony g��wnej my�l� �e jutro mo�na >og�asza�
niepodleg�o�c - przyda�by si� kontakt na priv.
Cudownie!

Pojawcie si� wi�c na gg, towarzyszu- czekam tam.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.