Re: Wandystan: Debata Nr 1


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Krzysiek [mailto:krzyss86@wp.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 8:22 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Debata Nr 1

W dniu 8 grudnia minister Magdalena Środa, pełnomocnik do spraw
równego
statusu kobiet i mężczyzn oznajmiła na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się
przemocy
wobec kobiet. Ale są pośrednie związki przez kulturę, która jest
silnie
oparta na religii".

Pragnąłbym poznać opinię Państwa na temat tego wydarzenia.
*************
Środa musi odejść!!!
Oj chyba opracowywanie ukazu w sprawie powszechnie obowiązującego
wzoru kieliszka do wódki pochłonęło zbyt dużo czasu, bo już mówisz jak
Lepper :D

A swoją drogą, to jej wypowiedź faktycznie jest poniżej krytyki i
zastanawiam się, czy umieścić ją poniżej poziomu wypowiedzi v-ce
Ministra Niżankowskiego (czy jak się go pisze :)), czy jednak
wypowiedź wiceministra wywołała u mnie większy atak śmiechu :).
Niedługo była [mam nadzieję :)] pełnomocnik Rządu, ma chyba jakiś uraz
z dzieciństwa na punkcie równego statusu kobiet i mężczyzn...
Najbardziej rozbawił mnie fragment: "[Kościół- przyp. mój] jest to
struktura opierająca się na patriarchalnej dominacji Boga Ojca, a
mniej ważna jest rola kobiet [...]", co oznacza ni mniej ni więcej
tyle, że kościół odgrywa negatywna rolę, dlatego, że Bóg jest
mężczyzną :D

Przy pomocy osób, jak p. Środa, czy p. Niżankowski, Polska skutecznie
ośmiesza się na arenie międzynarodowej...

--
Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.