Re: Wandystan: Re: Debata Nr 1


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

k> Jesli uznamy tďż˝ oczywista prawde - mozemy dojsc do wniosku - ze kazda
k> religia - prowadzi do zachomowania naturalnego postepu spolecznego.
k> Postep sprzeciwia sie przemocy wobec kobiet. Jezeli zatem religia jest
k> przeciwna postepowi to PO�REDNIO wspiera przemoc w rodzinie.

Tak jest, Towarzyszu. kilkaset lat palenia na stosie za czary, za
w�asne pogl�dy, za my�lenie. Wszystko to autorstwa pewnej religii.

I bynajmniej nie jest to mirthlanizm.


***
Marcusler

Nie staraj si� zrozumie� wszystkiego, bo wszystko stanie si� niezrozumia�e. - Demokryt

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.