Wypierdalać!

Jezus Ipanienko
 

OK, tak więc znalazłem trochę czasu, by się rozejrzeć po tejże liście dyskusyjnej.

Z socjalistycznym wandosławieństwem!

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.