Re: Wandystan: Anhalt


Alojzy Pupka
 

2011/5/30 Paryż Kadafi VII <paryzkadafivii@gmail.com>:

Nie wiem kto Wam dał prawo do rzeczy które stworzyłem. Usunąłem je bo jako
autor miałem taki kaprys i chuj komukolwiek do tego. A przywracając je i
blokując mi dostęp postąpiliście niefajnie.

Wypisuję również to konto z listy.
Tow. Ivo wypisał się wszystkimi kontami z LDMW, więc mówię chyba w próżnię,
ale nie bardzo rozumiem jak można w ogóle mówić o "własności intelektualnej"
w kontekście czegoś opublikowanego świadomie w systemie, gdzie w stopce
każdej strony stoi jak byk, że "strona jest własnością Mandragoratu Wandystanu".

W ogóle sposób w jaki tow. Ivo opuścił naszą trzódkę jest odrobinkę skandalicz-
ny i brakuje mi słów żeby dostatecznie wyrazić moje niezadowolenie zaistniałą
sytuacją. Niemniej, warto żeby zastanowili się nad swoimi postawami także ci
spośród nas, którzy Ojca Świeckiego przyrównywali do wyznawców biedaizmu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka
komisarz - elektron - esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.