Re: Wandystan: Fejsbuk - jaki powinien być Wandystan


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

A cóż za różnica czy aktywność jest na stronie wandystan.eu czy na stronie facebook.com/wandystan ? I tu i tu trzeba najpierw gdzieś kliknąć żeby aktywność zobaczyć. Jedyna różnica jest w prawnej realnie własności. Dla mnie różnica nieistotna. Zrobić w wandejskim prawie ustęp że strona facebook.com/wandystan to część przestrzeni publicznej MW i już. Na prawdę nie widzę żadnej różnicy w dyskusji w komentarzach na fb a w komentarzach na wandeji. Być może pewnym problemem jest konieczność założenie konta, ale nie przesadzajmy. Aktywność na fb jest OK!

--
KRL

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.