Re: Wandystan: [TL] Pozew


"Gromosław Struszyński
 

W dniu 2 czerwca 2011 15:06 użytkownik Czerwony Kapturek
<red.hood@o2.pl> napisał:

Chciałbym także zwrócić tow. Struszyńskiemu uwagę, żeby się ode mnie
serdecznie odpierdolił
Jesteście po prostu żałośni, towarzyszu.


--
Towarzysz Struszyński,
gg: 12777250

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.