Re: Wandystan: Fejsbuk - jaki powinien być Wandystan


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 2 czerwca 2011 23:05 uytkownik Katiuszon rewoluty Lepki <
krlepki@yahoo.pl> napisa:

A c za rnica czy aktywno jest na stronie wandystan.eu czy na stronie
facebook.com/wandystan ? I tu i tu trzeba najpierw gdzie klikn eby
aktywno zobaczy. Jedyna rnica jest w prawnej realnie wasnoci. Dla
mnie rnica nieistotna. Zrobi w wandejskim prawie ustp e strona
facebook.com/wandystan to cz przestrzeni publicznej MW i ju. Na prawd
nie widz adnej rnicy w dyskusji w komentarzach na fb a w komentarzach na
wandeji. By moe pewnym problemem jest konieczno zaoenie konta, ale nie
przesadzajmy. Aktywno na fb jest OK!

Tow. zwrci uwag na rnic, po czym jej zaprzeczy. Na
wandystan.eujestemy wacicielami, na fb mona nam w kadej chwili
wszystko zabra i
zamykamy si w komercyjnej, czyjej przestrzeni internetu.

--
ANP

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.