Re: Wandystan: [SĄD] Podejrzenie


Tow. Radziecki
 

Czołem Solidariusz!

Zostałem poproszony przez Towarzysza Prezydenta o uwagi na temat tej
decyzji. Uwaga była o następującej treści:
"jest chujowa (...) bo szczerze mówiąc to ta cała sytuacja zalatuje chujem"
Po czym jednak stwierdziliście, że mimo że wam się nie podoba, to
przyklepujecie.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.