Re: Wandystan: [SĄD] Podejrzenie


Szymon Nowicki <simone.liberi@...>
 

W dniu 3 czerwca 2011 03:25 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisał:

Po czym jednak stwierdziliście, że mimo że wam się nie podoba, to
przyklepujecie.
Będąc dokładnym, wyraziłem to w sposób następujący:
"Chuj, jebnij ten akt, ale mi się to wszystko nie podoba."

--
Tow. Solidariusz Kandelabr Sodomow-Gomorow

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.