Re: Wandystan: Jedna partia - propozycja


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Padłem, na wszystkie mądrości świeckiego Zamiatały. Ja jestem na pół
gwizdka, a Pupka to jedyny ktoś, kto trzyma ten burdel przy życiu.
Ta, świetnie to widać.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.