Re: Wandystan: Jedna partia - propozycja


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Oświadczam publicznie, że nigdy więcej nie wstąpię dobrowolnie do żadnej
partii w której jest Radziecki. Limesy, kurwa, muszą być, nie utraciłem
w Wandokalisie poczucia przyzwoitości.
Znaczy że co, że ja jestem niby nieprzyzwoity?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.