Re: Wandystan: Awara


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Kurwa, za stary już jestem na przeprowadzki. Albo Sarmacja przyjdzie do
mnie, albo mnie będzie interesowała niczym sport motorowodny.
O, tu się zgadzam. Jakbym jeszcze mógł wybrać, która część Sarmacji tu
przyjdzie, to by było idealnie...

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.