Re: Wandystan: Protonat wandokalipsy

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

My samotrzeć ruszymy z posad świat, przeniesiemy góry, wynalaziemy bimber!
A to jest was (nas?) aż trzech?

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.