DKW: Karta Szósta

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

http://wandea.wandystan.eu/2411 - dziś szósta karta z serii.

Gotta catch'em all!

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.