Re: Wandystan: Re: Jedna partia - propozycja

Tow. Radziecki
 

Czołem Anarchia!

W pełni popieram pomysł jednej partii. Dwie wersje KPS - wspaniałe! Chociaż
w rozmowach z Tow. Iwanem pojawił się pomysł Międzynarodówki.
Pytanie, jaki wspólny cel miałyby obie partie? Może członkowie KPS(s)
mieliby jakies przywileje w MW w stosunku do innych obywateli sarmackich?
Ja na razie skupiłbym się na sprawach wewnętrznych. Sarmackich
towarzyszy zostawiłbym na później. Mamy dość problemów tutaj.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.