Re: Wandystan: Jedna partia - propozycja


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Oświadczam publicznie, że nigdy więcej nie wstąpię dobrowolnie do żadnej
partii w której jest Radziecki. Limesy, kurwa, muszą być, nie utraciłem
w Wandokalisie poczucia przyzwoitości.
Znaczy, zresztą chuj. Ja jestem, jeżeli to ma pomóc odbudować to
państwo, gotów nawet zrezygnować z członkostwa tej partii - chociażby
po to, żeby była mniej kontrowersyjna dla innych. Jak widać, nie
poradzę na to, że inni mają na mnie jakąś alergię. Ale jeżeli moja
nieobecność w tej partii ma być warunkiem dla obecności innych - to
jak najbardziej. Bo ja nie potrzebuję dodatkowej stymulacji do
działania na rzecz Wandystanu - w przeciwieństwie, jak widać, do
niektórych.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.