Pisma Wandowe 1/11


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Bez zbędnego pieprzenia - zapraszam do lektury.

http://issuu.com/morbhan/docs/pismawandowe-1-11

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.