Re: Wandystan: Protonat wandokalipsy


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Ależ, ależ! Seria o Wanderze jest jedną z najlepszych wandejskich
inicjatyw od dawna, po prostu zapiera dech :)
Cieszę się bardzo, że się podoba. Przepraszam jednak za egoizm, ale ja
także chciałbym czasem, żeby i mi ktoś dech zaparł swoją inicjatywą
;-)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.