Re: Wandystan: Pisma Wandowe 1/11


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Bez zbędnego pieprzenia - zapraszam do lektury.
http://issuu.com/morbhan/docs/pismawandowe-1-11
Chciałem na Wandeę wrzucić plakat promocyjny, ale coś mi się skopało i
wlazł obrazek bez napisów. Wersja z napisami jest tu:
http://img88.imageshack.us/img88/4363/poster14.jpg - jakby
administracja techniczna miała chwilę, mogłaby podmienić, to co w
Wandei.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.