Re: Wandystan: Pisma Wandowe 1/11


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

2011/8/20 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...>

Czołem Wandystan!

Bez zbędnego pieprzenia - zapraszam do lektury.

http://issuu.com/morbhan/docs/pismawandowe-1-11

Gratuluję Towarzyszu inicjatywy. Jestem tak zawinięty, że nie wiem, czy to
nowy tytuł, czy kontynuacja. Swoją drogę zawsze martwiło mnie, że spora
część naszych wytworów ląduje poza serwerem MW (sam tak wrzucałem mp3 i
teksty do ŻW).

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.