Re: Wandystan: Protonat wandokalipsy


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

2011/8/20 Zgroza <llll@...>


Ależ, ależ! Seria o Wanderze jest jedną z najlepszych wandejskich
inicjatyw od dawna, po prostu zapiera dech :)

Zgadzam się z Towarzyszem. Z niecierpliwością czekam na świeże wydania i od
czasu do czasu oglądam już wypuszczone.

W ogóle chyba czas skończyć z tym samokrytykanctwem. Jeśli ktoś coś robi, to
robi dobrze, nawet gdyby robił do dupy.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.