Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 10 padziernika 2011 10:48 uytkownik Anestezy Bukakke-Krupniski <
bukakke-krupninski@o2.pl> napisa:


Towarzysze nie lubi krupniku? Tego krupniku, ktrym karmi si wszystkie
wandejskie
dzieci, ktre maj szczcie chodzi do najlepszych przedszkoli na caym
wiecie?

Wstyd i haba!

Zakadam Towarzystwo Przyjaci Krupniku, ktre bdzie walczyo ze
stereotypami!
Precz z preczem!
A ja si obawiam, e "Towarzysz" nie moe trollowa w Sarmacji i szuka innej
przestrzeni. Bo na razie nie widz adnych konstruktywnych pomysw. Nam nie
trzeba kolejnych stowarzysze, ale ludzi z wizj i pasj.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.