Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 10-10-2011 o 12:56:54 Anestezy Bukakke-Krupniński
<bukakke-krupninski@...> napisał(a):

Okurwa, ten nowy klon to Yaraeh? :O
A kurwa weźcie to jeszcze w Leblandii ogłoście.
OK.

Ten nowy klon to Yaraeh!!!

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"[Marksiści] tyle mają wspólnego z Marksem co Kant z kanciarzami"
- Jarosław Niemiec

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.