Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Helmut Walterycz
 

Meh. Słaby troll. Klnie jak geloński żołnierz o poranku.

Towarzyszu Alojzy, zinwentaryzowaliście już piwnice Kacelarii Mandragora Socjogramu?

--
B.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.