Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Czerwony Kapturek <red.hood@...>
 

Dnia 10-10-2011 o 13:06:16 Anestezy Bukakke-Krupniński
<bukakke-krupninski@...> napisał(a):

Tak na marginesie. Nie ma mnie w spisie mieszkańców.
Rejestracja działa, czy się zjebała?
Się zjebała. Puppenstein od jakiegoś roku próbuje napisać nowy spis
mieszkańców, ale jak mu to idzie, każdy widzi...

--
Czerwony "Red Hood" Kapturek, ciao!

"Ten nowy klon to Yaraeh!"
- Czerwony Kapturek

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.