Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 10 października 2011 13:11 "Czerwony Kapturek" <red.hood@...> napisał(a):
"Ten nowy klon to Yaraeh!"
- Czerwony Kapturek
To wszystko są pomówienia oparte o tzw. dowód ze słyszenia.

--
A.B.K.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.