Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Tow. Radziecki
 

Czołem Anestezy!

A co to kurwa za problem? Wy robicie partię, ja partię i Wandystan nieco odżyje.
Kurwać, następny. Wandystan nieco odżyje tylko pod warunkiem, że
będzie to ta sama Partia. Jedna, Jedyna Partia.

Bo jak wiadomo, Partia Jest Najważniejsza (PJN).

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.