Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 padziernika 2011 09:08 uytkownik bukakke-krupninski <
bukakke-krupninski@...> napisa:

**


Wypierdala!

Nazywam si Anestezy Bukakke-Krupniski i jestem jebanym
klonem kogo znanego.

No, to jest kandydat na ambasadora w Sarmacji :)
--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.