Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Tow. Radziecki
 

Czołem Anestezy!

Obawiam się, że powiedzenie rządowi lodowemu, że są bandą niedorobionych
falandyzatorów mogłoby się odbić na wzajemnych stosunkach sarmacko-wandejskich.
O tym wiadomo już od czasów KON.

Ze stratą dla Ojczyzny Ludowej.
Ja tam nie widzę w tym żadnej straty.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.