Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Tow. Radziecki
 

Czołem Anestezy!

To mi pachnie imperializmem.
No chyba sobie kpicie. Imperialistyczna to jest burżuazyjna
pseudodemokracyjka. Ideały demokracji ucieleśniają się wyłącznie w
dyktaturze proletariatu.

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.