Re: Wandystan: Radosne wypierdalać!


Anestezy Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@...>
 

Dnia 14 października 2011 4:00 Szymon Nowicki <simone.liberi@gmail.com> napisał(a):
W dniu 14 października 2011 00:48 użytkownik Anestezy
Bukakke-Krupniński <bukakke-krupninski@o2.pl> napisał:

W BRC robiliśmy taki eksperyment
Ok, teraz mam dwa powody wykluczające moją działalność w MW.
Aż tak bardzo nudna się zrobiła Sarmacja, że musisz tutaj
posiadywać? ;]

--
A.B.K.

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.